Home

11 dec 2017 - 09:30

De kerstboom is al opgetuigd. Voor bij het haardvuur de Sintspecial van het Sluisjournaal.

 

3 nov 2017 - 13:09

Met dank aan de redactie een boordevol eerste sluisjournaal van dit schooljaar. 

Veel leesplezier!

22 sep 2016 - 19:36

We willen u een overzicht  geven van de inhoud van ons rekenonderwijs, taal, spelling en begrijpend lezen. Tevens vindt u uitgebreide informatie over het leren lezen in groep 3 en de leerlijnen van groep 1 en 2.

U vindt de informatie geordend per vak en per groep.

.http://desluiszeist.nl/content/leerlijnen

 

22 aug 2016 - 13:24

De Sluis is een duurzame school.  Ons gebouw heeft energielabel A en is energieneutraal. Dit bereiken we naast goede isolatie en intelligent stoken door de  inzet van 200 zonnepnanelen. 

Via deze link krijgt u informatie over de opbrengsten: https://goo.gl/Nfhf24

 
... Lees meer..