Het team

Schoolteam 2018-2019

Als ouder heeft u het meest te maken met onze leerkrachten. Daarnaast beschikt De Sluis over medewerkers voor ondersteunende dienstverlening. Samen zorgen zij dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Ons team bestaat uit 35 professionals en wordt geleid door Jelmer de Wal (algemeen directeur  en Edwin Methorst (directeur onderwijs). Met het oog op de onderwijskwaliteit hebben de onder-midden- en bovenbouw eigen  teamleiders

Team bovenbouw:

Team onderbouw

Managementteam 

Secretaresse en concierge: