Leerlijnen

We willen u een overzicht geven van de inhoud van ons rekenonderwijs, taal en spelling en begrijpend lezen. Tevens vindt u uitgebreide informatie over het leren lezen in groep 3 en de leerlijnen van groep 1 en 2.

U vindt de informatie per vak en per groep.