Nuttige informatie

Heldere en tijdige communicatie vinden wij belangrijk. Leerlingen en ouders willen weten waar ze aan toe zijn. De school op haar beurt, heeft informatie nodig om goed te functioneren en de leerlingen optimaal te begeleiden. Veel informatie vindt u in de schoolgids en op deze site. Aanvullend ontvangt u de Sluismail en het Sluisjournaal. De Sluis is op Twitter te volgen via @desluiszeist.

Aan het begin van elk leerjaar  houden we met de ouders tijdens een informele ouderavond. Gesprekken met de leerkracht zijn op maat.  U bepaalt in overleg met de leerkracht wanneer en hoeveel contact nodig is voor uw kind. Geen contact is niet mogelijk. We houden u regelmatig op de hoogte over de vorderingen. Zo krijgt uw kind vanaf groep 3 vier keer per jaar een rapport mee naar huis.

Toch kan het zijn dat er in de communicatie wat mis gaat. Daarom heeft De Sluis een goede klachtenregeling, die is opgenomen in de schoolgids. Deze regeling garandeert een snelle en adequate afhandeling van uw reactie. Goed onderwijs, daar doen we het voor.