Ouderraad

De Oudervereniging (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die ons team ondersteunt bij diverse taken en activiteiten. De raad vormt een verbindende schakel tussen ouders, de Medezeggenschapsraad (MR) en de school. Voor leerlingen relevante zaken worden indien nodig in de OR besproken. Bijvoorbeeld (verkeers-)veiligheid, gebeurtenissen op school en het (leer)plezier. De OV en de MR houden jaarlijks samen een najaarsvergadering. Mailen kan via ordesluis.sl@cbozeist.nl. 

De oudervereniging op facebook:  https://nl-nl.facebook.com/Oudervereniging-CBS-de-Sluis-Zeist-8213553180...