Ouders doen mee

De Sluis is een christelijke leergemeenschap van leerkrachten, medewerkers, leerlingen en ouders. Met elkaar bieden we leerlingen een veilige en vertrouwde leeromgeving, waarbij thuis en school nauw met elkaar zijn verbonden. Denk bijvoorbeeld aan huiswerk, dat vanaf groep 6 wordt voorgeschreven.

Voor kinderen is het fijn als ouders meeleven met wat ze op school meemaken. Of het nu gaat om ervaringen, inzichten of beoordelingen. Maar bovenal is het goed voor hun ontwikkeling. Leerkrachten en ouders kunnen ook van elkaar leren.

Om deze redenen stimuleren we dat ouders meepraten, meedenken en meedoen. Bijvoorbeeld als leesouder of verkeersouder. Via de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders activiteiten begeleiden en adviseren over beleidskwesties. Ook kunnen ouders de Kanjer Training volgen. Aanwezigheid van ouders bij gezamenlijke activiteiten vinden wij vanzelfsprekend.

 

U vindt hier formulieren en protocollen voor ouders. Om alle formulieren te downloaden moet u eerst inloggen.