Over de school

U wilt het beste voor uw kind. Nu en in de toekomst. Daarom kiest u voor een basisschool waar kinderen zich goed voelen en het meeste uit zichzelf kunnen halen. De Sluis in Zeist is zo'n school. Leerkrachten, medewerkers en ouders werken hier dagelijks samen aan de scholing en vorming van de aan hen toevertrouwde leerlingen.

Wij besteden veel aandacht aan taal, want taalvaardigheid heeft grote invloed op het succes in het vervolgonderwijs. Ook een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk. Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren gemakkelijker en beter. Op school en in de omgang met elkaar.

Alle leerlingen volgen daarom de Kanjertraining. Deze bewezen aanpak bepaalt hoe we op school met elkaar omgaan; De Sluis is een gecertificeerde Kanjerschool. Van ouders verwachten we betrokkenheid, ook op dit gebied. Samen nemen we verantwoordelijkheid voor de groei van uw kind naar zelfstandigheid.