Schooltijden

Op De Sluis wordt vanaf 1 augustus 2016 gewerkt met een zogenaamd continurooster.

De schooltijden op De Sluis zijn als volgt:

Ochtend                                           Pauze              Middag

Maandag          08:30-12:00              12:00-12:45    12:45-14:45

Dinsdag           08:30-12:00              12:00-12:45    12:45-14:45

Woensdag        08:30-12:30               

Donderdag       08:30-12:00              12:00-12:45    12:45-14:45

Vrijdag            08:30-12:00               12:00-12:45    12:45-14:45 *

* met uitzondering van de groepen 1 t/m  4