Visie/missie

Wat willen we bereiken? Waar staat de school voor?

Onze visie is dat goed onderwijs leerlingen helpt te worden wie ze (kunnen) zijn, hun talenten te ontwikkelen, leerlingen erop voorbereidt te participeren in de samenleving van vandaag en morgen en daaraan hun eigen, waardevolle bijdrage te kunnen leveren.  Samen met de ouders willen wij als school samenwerken om leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving.

Hoe gaan wij (ouders en school) samenwerken om dit realiseren?

Zowel ouders als school  stellen de  samenwerking met ouders expliciet in het licht van het verhogen van de leeropbrengsten. Samenwerking vraagt dan wel in staat te zijn te verdiepen in het perspectief van de ander.

Het vraagt van beiden de vaardigheid om rekening te houden met elkaars (on)mogelijkheden. In deze  samenwerking staat een aantal kernwaarden centraal:

  • Wij vertrouwen elkaar

Ouders en school zijn betrouwbaar en aanspreekbaar.

  • Wij helpen elkaar

Ouders en school zijn zeer betrokken en werken samen vanuit verbinding en verbondenheid, het kind staat centraal

  • Niemand speelt de baas

Wij zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Het opvoeden en begeleiden van kinderen is een gezamenlijke taak van ouders en school en vereist een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school’.  Ouders en school lichten elkaar in over de ontwikkeling van het kind, werken samen, hebben een (continue) dialoog om de ontwikkelpunten van het kind te verbeteren. De gelijkwaardigheid kan  bijvoorbeeld worden onderstreept door het werken met een school-/ouderovereenkomst. In dit document zijn wederzijdse verwachtingen geconcretiseerd. In de school-/ouderovereenkomst wordt inzichtelijk wat ouders van de school mogen verwachten en wat de school verwacht van de ouders.  Bijvoorbeeld  de school belooft:

  • Ervoor te zorgen dat uw kind zich op school prettig, veilig en gerespecteerd voelt;
  • Uw kind zoveel mogelijk te leren, binnen de mogelijkheden van uw kind en de school.

Ouders/verzorgers van… beloven:

  • Dat mijn kind ‘schoolklaar’ is (goede nachtrust, goed ontbijt, goed verzorgd).
  • Mee te werken aan een goede ontwikkeling van mijn kind door het ondersteuning te bieden.
  • Niemand lacht uit

Ouders en school nemen elkaar serieus en dragen bij aan het creëren en behouden van een veilig en respectvol schoolklimaat.

  • Niemand blijft zielig

Zowel school alsmede ouders gaan uit van positieve intenties van leerlingen, collega’s en ouders en stimuleren eigenheid bij kinderen en volwassenen: ‘leef naar je positieve intenties’